Reserva de Talentos

Talentos-reserva 1

Plan de reserva de talento

A nosa empresa ten un plan completo de reserva de talento.Por unha banda, a través do establecemento dunha base de datos de reserva de talento, a nosa empresa establece unha base de datos de reserva de talento para os principais postos no caso de que a empresa teña unha necesidade urxente de persoal para referencia e contacto;Por outra banda, o propósito de promover o crecemento do talento conséguese mediante a formación planificada e a rotación de postos de traballo dentro da empresa. Na actualidade, conseguíronse inicialmente os seguintes indicadores:

* Mellora da puntualidade e da eficacia da formación do persoal.

* Mellora o sentido de competencia e lealdade dos empregados.

En termos de rotación de empregados, a empresa pasou de pasiva a activa e controlou a taxa de rotación de empregados entre o 10% e o 20%.

Para postos técnicos ou postos de xestión, reserva talentos ata 3-5; Para postos non críticos, hai unha forma de contratar ás persoas adecuadas a tempo cando sexa necesario.